Pilgrim Fathers wandeling in Leiden

De Pilgrim Fathers kwamen tijdens het twaalfjarig bestand via Amsterdam vanuit Engeland naar Leiden. Zij waren vluchtelingen, die in hun vaderland vervolgd werden vanwege hun geloof. Zij kozen in Nederland uiteindelijk voor de stad Leiden. Een welvarende stad, die bekend stond om haar tolerante klimaat. Hier hoopten zij de zo begeerde vrijheid van godsdienst te vinden. Hoe troffen zij Leiden aan en waar woonden zij? Maar wat ook interessant is, troffen zij die vermeende tolerante stad echt aan en voelden zij zich hier thuis? En is het niet verrassend dat juist vanuit Leiden in Engeland vlugschriften werden verspreid tegen Koning Henry VIII? En nog een vraag: waarom vertrokken zij uit Leiden en kregen zij van de Britse kroon officieel toestemming om zich te vestigen in de Nieuwe Wereld?

Heel veel vragen waar u nu antwoorden op krijgt op de plek waar de Pilgrims toen woonden. Toch blijven er vraagtekens staan... Wat is bijvoorbeeld de overeenkomst tussen Marilyn Monroe en Obama? Tijdens deze wandeling geven antwoorden op de vragen aan hoe sterk heden en verleden met elkaar vervlochten zijn.
Specificaties: Pilgrim Fathers wandeling in Leiden
Tijdsduur: 1,5 uur
Aantal personen: Max personen per gids
Incl.: stadswandeling met professionele gids